Príprava pre parkovisko v Skalici.

Kanalizácia na Justičnej ulici v Bratislave.