top of page

​ 

  • Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz stavebnej sute.

  • Výkop pre prípojky a pokládku inžinierskych sietí, drenáží, vrátane ich zasypania.

  • Výkop pre bazény, žumpy, ČOV.

  • Výkop základov pre rodinné domy, ploty, terasy.

  • Vytrhávanie koreňov stromov, úprava a vyrovnanie terénu pod stavbu, odvoz prebytočnej zeminy.

  • Dovoz, odvoz, preprava zeminy.

  • Dovoz a spracovanie, kameniva.

bottom of page